Būvuzraudzība un tāmju sastādīšana.

Būvuzraudzība.

Mēs veicam ēku celtniecības, apkures un ventilācijas, kā arī ūdensvada un kanalizācijas darbu būvuzraudzību dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. Būvuzraudzību veic Latvijas Republikā  sertificēti speciālisti. 


Tāmju sastādīšana.

Uzņēmums piedāvā izstrādāt izmaksu tāmi pilnam būvniecības procesam, kā arī atsevišķiem būvdarbiem. Būvniecības tāme  ir dokuments, kurā tiek atspoguļots būvniecības izmaksu aprēķins. Šo aprēķinu sastāda pamatojoties uz būvprojekta dokumentāciju. Tikai tāda tāme, ko sastādījis pieredzējis tāmētājs noteiks reālās projekta realizācijas izmaksas.

Izstrādājam tāmes dzīvojamo, sabiedrisko,  ražošanas un citu ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam.