Kontakti

Zintis Vicinskis, tel. +371 29420678

zintis.v@vigantes.lv

Agnis Vicinskis, tel. +371 29456290

agnis.v@vigantes.lv

 E-pasts:

info@vigantes.lv

 Uzņēmuma rekvizīti:

SIA "Vīgantes"

Brīvības 55, Stendē, Talsu novadā, LV 3257

LV 41202016243

AS SEB banka, UNLALV2X

LV64UNLA0050020114395

AS SWEDBANK, HABALV22

LV24HABA0551006832653