Jaunas kūtsmēslu krātuves būvniecība "Melkaļi", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā