Vienkāršota telpu atjaunošana Talsu PII "Pīlādzītis" 1.maija ielā 28, Talsos, Talsu novadā