Kūts un kūtsmēslu krātuves jaunbūves būvniecība Ārlavas pagastā, Talsu novadā