Ēkas daļas pārbūve Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām Brīvības ielā 17A, Talsos, Talsu novadā