Slaucamo govju un jaunlopu kūts būvniecība "Šinkas", Braslavas pagastā, Alojas novadā