Kūts rekonstrukcija "Oši K", Vārves pagastā, Ventspils novadā