Lauksaimniecības produkcijas glabātuves rekonstrukcija Levestē, Jaunpils novadā