Valdemārpils mākslas un mūzikas skolas, muzeja un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija Lielajā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā