Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kalna ielā 5a, Talsos