Graudu pirmapstrādes kompleksa "Mazstrazdi" būvniecība 2.kārta Strazdes pagastā, Talsu novadā