Graudu pirmapstrādes kompleksa "Mazstrazdi" būvniecība 1.kārta Strazdes pagastā, Talsu novadā