Dārzeņu - kartupeļu noliktavas būvniecība "Melnstrauti", Cenu pagastā, Ozolnieku novadā