Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība "Lipsti", Vēdē, Popes pagastā, Ventspils novadā