Graudu pirmapstrādes un glabāšanas kompleksa jaunbūves 1. un 2.kārtas būvniecība "Sildegas", Tārgales pagastā, Ventspils novadā